Charity Walk
Leczenie ortopedyczne wrodzonych oraz nabytych wad kończyn

Wśród kenijskiej społeczności niepełnosprawność wciąż stanowi temat tabu, a osoby dotknięte schorzeniami ograniczającymi ich mobilność niejednokrotnie nie mogą podjąć pracy i są wykluczane ze społeczeństwa. W wielu przypadkach niewielkie zabiegi ortopedyczne są w stanie znacząco podnieść standard ich życia. Charity Walk, dzięki współpracy ortopedów i fizjoterapeutów, pozwala przywrócić jak największą sprawność dzieciom dotkniętym wadami wrodzonymi oraz nabytymi kończyn, których nie stać na niezbędną pomoc medyczną. Sekcja ta wychodzi tej sytuacji naprzeciw i zapewnia niezbędne operacje i rehabilitację potrzebującym małym pacjentom, a także edukację ich oraz ich rodzin z zakresu ćwiczeń, które powinni wykonywać w domu, by uzyskać jak najlepsze wyniki leczenia. Dotychczas w ramach działalności projektu zoperowanych zostało już 63 pacjentów, otrzymując odpowiednie instrukcje, w jaki sposób kontynuować rehabilitację po opuszczeniu szpitala. Dodatkowo udało nam się wyposażyć salę operacyjną szpitala w Mumias w nowoczesną diatermię oraz przeprowadzić szkolenia dla personelu z rozpoznawania oraz leczenia stopy końsko-szpotawej i screeningu w kierunku dysplazji stawu biodrowego.

  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
Koordynator projektu

Amira Shadi

Członkowie projektu

Yusuf Abbas, Patrycja Jóźwiak, Marta Korycka

Lekarz konsultant

Jestem Poważnym Lekarzem

Patronat naukowy