Heart of Kenya
EKG i profilaktyka chorób serca

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na choroby sercowo-naczyniowe umiera około 17,5 miliona osób rocznie. Około 75% tych zgonów dotyczy krajów średnio i nisko rozwiniętych, do których należy również Kenia. W kenijskich szpitalach brakuje sprzętu i personelu wyszkolonego do przeprowadzania nawet najbardziej podstawowych badań diagnostycznych. Pacjenci są odsyłani do odległych ośrodków referencyjnych i ponoszą przez to wysokie koszty. Wiąże się to ze znacznym opóźnieniem diagnozy, a wczesna diagnostyka często ratuje zdrowie i życie.

Wolontariusze tego projektu, przeprowadzając szkolenia personelu i zaopatrując szpitale w odpowiedni sprzęt, chcą wydłużyć oraz poprawić jakość życia pacjentów internistycznych. Dotychczas udało im się wyposażyć dwa szpitale w aparaty EKG oraz wyszkolić ponad 30 klinicystów z interpretacji, a ponad 60 pielęgniarek i pielęgniarzy  z wykonywania tego badania. Kładą też nacisk na profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych. Projekt korzysta z zasobów telemedycyny – umożliwia to kenijskim lekarzom konsultacje ze specjalistami kardiologii, których brakuje w całej Kenii.

W tym roku Heart of Kenya wprowadzi do swoich szkoleń również tematykę prewencji powikłań cukrzycy oraz zasad insulinoterapii.

  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
Koordynator projektu

Anna Piekarska

Członkowie projektu

Antoni Zdrojewski, Grażyna Zweifler, Paulina Donicz, Małgorzata Gackowska, Anna Płotek, Monika Serkowska, Klementyna Kępińska, Katarzyna Fraś

Lekarz konsultant

Jestem Poważnym Lekarzem

Patronat naukowy