Heart of Kenya
EKG i profilaktyka chorób serca

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na choroby sercowo-naczyniowe umiera około 17,5 miliona osób rocznie. Około 75% tych zgonów dotyczy krajów średnio i nisko rozwiniętych, do których należy również Kenia. W kenijskich szpitalach brakuje sprzętu i personelu wyszkolonego do przeprowadzania nawet najbardziej podstawowych badań diagnostycznych. Pacjenci są odsyłani do odległych ośrodków referencyjnych i ponoszą przez to wysokie koszty. Wiąże się to ze znacznym opóźnieniem diagnozy, a wczesna diagnostyka często ratuje zdrowie i życie.

Wolontariusze tego projektu, przeprowadzając szkolenia personelu i zaopatrując szpitale w odpowiedni sprzęt, chcą wydłużyć oraz poprawić jakość życia pacjentów internistycznych. Dotychczas udało im się wyposażyć dwa szpitale w aparaty EKG oraz wyszkolić ponad 30 klinicystów z interpretacji, a ponad 60 pielęgniarek i pielęgniarzy  z wykonywania tego badania. Kładą też nacisk na profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych. Projekt korzysta z zasobów telemedycyny – umożliwia to kenijskim lekarzom konsultacje ze specjalistami kardiologii, których brakuje w całej Kenii.

W tym roku Heart of Kenya wprowadzi do swoich szkoleń również tematykę prewencji powikłań cukrzycy oraz zasad insulinoterapii.

Koordynator projektu

Anna Piekarska

Członkowie projektu

Antoni Zdrojewski, Grażyna Zweifler, Paulina Donicz, Małgorzata Gackowska, Anna Płotek, Monika Serkowska, Klementyna Kępińska, Katarzyna Fraś

Lekarz konsultant

Jestem Poważnym Lekarzem

Patronat naukowy