Kenya Sounds Good
Diagnostyka ultrasonograficzna

Badanie ultrasonograficzne jest jednym z najtańszych i najskuteczniejszych badań obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce obrażeń pourazowych i kontrolowaniu przebiegu ciąży. Odpowiednia wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania badania pozwolą skutecznie obniżyć śmiertelność pacjentów związaną z ostrymi stanami jamy brzusznej oraz ograniczyć powikłania okołoporodowe. Zadaniem tej sekcji jest wyposażenie kenijskich szpitali w aparaty ultrasonograficzne, ale również zaplanowanie cyklu szkoleń z zakresu podstawowej diagnostyki i obsługi sprzętu.

Projekt Kenya Sounds Good działał w latach 2017 i 2018.

  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
Koordynator projektu

Ewelina Niedziałkowska

Członkowie projektu

Ewa Jańczyk, Marta Dębicka, Wiktoria Stencel, Anna Konobrodzka, Mateusz Wilczek

Lekarz konsultant

lek. Bogumił Grebieniow

Patronat naukowy