Painkillers
Terapia bólu i anestezjologia

Znaczącym problemem w Kenii jest ograniczona dostępność leków przeciwbólowych oraz niewielka świadomość roli, jaką odgrywa leczenie bólu w rekonwalescencji pacjenta po operacji. Głównym zadaniem wolontariuszy tej sekcji jest prowadzenie szkoleń z zakresu analgezji oraz wprowadzenie schematów okołooperacyjnej kontroli bólu do kenijskich szpitali. Do tej pory w zakresie oceny bólu przeszkolonych zostało niemal 60 osób z personelu pielęgniarskiego, natomiast w zakresie jego prawidłowego leczenia – 7 klinicystów ze szpitala Kyeni Consolata Hospital. Nie jest to jednak jedyny obszar zainteresowań drużyny Painkillers. Ponieważ w stanach zagrożenia życia każda upływająca minuta powoduje spadek szans na przeżycie poszkodowanego o 7–10%, wyszliśmy naprzeciw potrzebom kenijskiej opieki zdrowotnej, realizując również szkolenia obejmujące elementy pierwszej pomocy i postępowania w stanach nagłych, edukując przy pomocy nowoczesnych fantomów ponad 40 osób. W tym roku zamierzamy wprowadzić do naszej działalności również protokół FAST USG, aby usprawnić podstawową diagnostykę i postępowanie w kenijskich izbach przyjęć.

  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
  • gallery-item
Koordynator projektu

Michał Wajs

Członkowie projektu

Alicja Czajka, Wojciech Napiontek, Agnieszka Wojnowska, Martyna Dubanik

Lekarz konsultant

Jestem Poważnym Lekarzem

Patronat naukowy