ACUTE - Acquiring Competences Useful in the Treatment of Emergencies

Głównym założeniem naszego projektu „ACUTE” (Zdobywanie kompetencji wykorzystywanych w leczeniu stanów nagłych) jest poprawa jakości otrzymywanych świadczeń oraz zmniejszenie śmiertelności wśród osób, które zgłaszają się do kenijskich szpitali w stanach nagłych. 

Działania projektowe obejmują poprawę jakości opieki medycznej zarówno na poziomie szpitalnych Izb Przyjęć i Oddziałów Ratunkowych, jak i w leczeniu stanów nagłych w położnictwie, ginekologii i neonatologii na terenie hrabstw Turkana, Taita Taveta oraz Nyeri. Lokalnym partnerem projektu jest Emergency Medicine Kenya Foundation, we współpracy z którym zostali wybrani beneficjenci projektu. Projekt zakłada działania infrastrukturalno-systemowe. W ramach projektu zaplanowana jest budowa i wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z ustanowieniem numeru alarmowego i z zapewnieniem przez wolontariuszy projektu, we współpracy z Emergency Medicine Kenya Foundation, szkoleń merytorycznych dla pracowników nowopowstałego ośrodka. W hrabstwie Taita Taveta, we współpracy z EMKF, przeprowadzone zostanie kompleksowe szkolenie w zakresie postępowania w stanach nagłych. W związku ze zwiększoną śmiertelnością okołoporodową matek przekraczającej średnią krajową, zrealizowane będą szkolenia z dziedziny ginekologii, położnictwa i neonatologii, co przełoży się na poprawę opieki okołoporodowej. W hrabstwie Nyeri, gdzie funkcjonuje silnie obciążony oddział ratunkowy, specjalista medycyny ratunkowej dokona ewaluacji aktualnych procedur i opracuje plan zwiększenia przepustowości SOR. W celu usprawnienia pracy placówki przeprowadzone zostanie szkolenie z ultrasonografii przyłóżkowej – point-of-care (POCUS). Celem zachowania trwałości projektu, zaplanowany jest również zakup wysokiej klasy manekinów szkoleniowych dla Emergency Medicine Kenya Foundation, aby trenerzy fundacji mogli kontynuować prowadzenie szkoleń po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej MinisterstwaSpraw Zagranicznych RP.